Kontingent

Kontingentsatser 2019

HUSK – deadline for indbetaling af kontingent er 18. oktober.


Unge under 18 år: kr. 100,-
Voksne: kr. 175,-
Familier inkl. hjemmeboende under 25 år: kr. 350,-
Pensionister: kr. 100,-

Beløbet indbetales på kontonummer: 8210 0735717006. HUSK navn og fødselsdato på samtlige personer abonnementet omfatter.

Husk at informere sekretær Niels Brunsborg i tilfælde af adresseændringer, ændring af mail mm. ved at maile til: niels@brunsborg.dk