Kontingent satser 2016

HUSK - deadline for indbetaling af kontingent er 10. oktober.


Unge under 18 år: kr. 100,-

Voksne: kr. 175,-

Familier inkl. hjemmeboende under 25 år: kr. 350,-

Pensionister: kr. 100,-

Beløbet indbetales på kontonummer 9686 0735717006. HUSK navn og fødselsdato på samtlige personer abonnementet omfatter.

Husk at informere sekretær Niels Brunsborg i tilfælde af adresseændringer, ændring af mail mm. ved at maile til: niels@brunsborg.dk